The Stamping Cottage

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1
Onder The Stamping Cottage wordt in deze algemene voorwaarden en elders
op de site verstaan The Stamping Cottage met beperkte aansprakelijkheid,
The Stamping Cottage is tot en met 30 november 2019 gevestigd op het adres: Pastoor van Winkelstraat 34A, 5374 BJ in Schaijk; Nederland; tel.nr:  0486 755 000; Na 30 november 2019 is de winkel gesloten.
emailadres info@thestampingcottage.nl. The Stamping Cottage is ingeschreven
in het handelsregister te Eindhoven, KvK-nummer 17157156.

2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,
waarbij The Stamping Cottage als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van The Stamping Cottage zijn vrijblijvend.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid
van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1
De koopovereenkomst tussen The Stamping Cottage en koper is tot stand
gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van
de bestelling is verstreken. Op afgeprijsde artikelen geldt geen recht van retour of recht van ruilen.

5. Prijzen
5.1
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief
andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt,
is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde
omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied
6.1
Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen
Europa. Bestellingen vanuit andere landen dan Nederland kunnen
niet onder rembours, ongeacht de plaats van levering.
6.2
Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Bezorg- en rembourskosten producten
7.1
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2
De bezorgkosten zijn € 4,35 voor bestellingen binnen NL. Pakketpost is altijd € 6,95. Voor bestellingen buiten Nederland gelden andere bezorgkosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken door de post.

8. Levering en levertijd
8.1
Binnen Nederland levert The Stamping Cottage, na betaling, de bestelde
producten binnen 3 werkdagen op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd.
8.2
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
The Stamping Cottage is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
overschrijding van levertijden.
8.3
Aflevering geschiedt uit eigen voorraad. The Stamping Cottage zorgt voor
bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van
The Stamping Cottage. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering
indien de producten betaald zijn.
8.4
The Stamping Cottage is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
De extra kosten van de nalevering worden door The Stamping Cottage gedragen.
8.5
Verzenden is op risico van de klant!
Op uw verzoek kunnen we uw bestelling aangetekend en/of verzekerd verzenden.
Meerkosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
Bij afwijkende verzending dit graag aangeven bij uw bestelling.

10. Retour producten
10.1
Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft
ontvangen, wordt deze door The Stamping Cottage kosteloos omgeruild voor het
door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet
is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft
recht op restitutie van het orderbedrag, mochten we het product niet (meer) kunnen leveren.
Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres
contact op te nemen met info@thestampingcottage.nl
of telefonisch via 0486 755 000.

11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
11.1
Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een)
bestelling dient binnen 3 dagen na ontvangst van de producten te gebeuren,
daar anders de juistheid van de bestelling vaststaat.
11.2
Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en
zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na
ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen
21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12. Persoonsgegevens
12.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, worden door The Stamping Cottage nageleefd.
12.2
The Stamping Cottage zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen
in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering
van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de
behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van
de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven
waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

13. Prijzen
13.1
The Stamping Cottage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen
in prijzen, afbeeldingen en teksten.